نماینده شرکت EBCLWebsite managerParsianmehr Software Developmentwww.ebcl.ir2/8/2023 5:31:37 PMfaمتن تقدير و تشکر شرکت پتروشیمی مروارید 1397/12/15http://www.ebcl.ir/fa-news-196.html1397/12/15آغاز ثبت نام جدید دوره های EBC*L1397/11/23http://www.ebcl.ir/fa-news-195.html1397/11/23مجله دنیای برند ویژه «برند گردشگری» منتشر شد1397/10/17http://www.ebcl.ir/fa-news-194.html1397/10/17مستند به وقت جام - کشور آلمان1397/04/25http://www.ebcl.ir/fa-news-191.html1397/04/25مستند به وقت جام - کشور سوئیس1397/04/24http://www.ebcl.ir/fa-news-190.html1397/04/24مستند به وقت جام - کشور ژاپن1397/04/19http://www.ebcl.ir/fa-news-189.html1397/04/19مستند به وقت جام - کشور فرانسه1397/04/10http://www.ebcl.ir/fa-news-188.html1397/04/10مستند به وقت جام-قسمت سوم عربستان؛ فوتبال با بن سلمان1397/04/09http://www.ebcl.ir/fa-news-187.html1397/04/09مستند به وقت جام-دوشنبه 97/4/4 1397/04/04http://www.ebcl.ir/fa-news-186.html1397/04/04مستند به وقت جام-قسمت دوم کشور کره جنوبی؛ جنگجویان آرام1397/04/02http://www.ebcl.ir/fa-news-185.html1397/04/02مستند به وقت جام - قسمت اول کشور انگلستان؛ ملک ملکه1397/03/28http://www.ebcl.ir/fa-news-184.html1397/03/28گفتگو با دکتر فضلی پور در برنامه دست به دست از شبکه تهران (بخش دوم)1396/11/17http://www.ebcl.ir/fa-news-183.html1396/11/17گفتگو با دکتر فضلی پور در برنامه دست به دست از شبکه تهران (بخش اول)1396/11/17http://www.ebcl.ir/fa-news-182.html1396/11/17تکذیب حضور در اجلاس سراسری و ملی یکصد برند برتر و ارزش آفرین1396/09/13http://www.ebcl.ir/fa-news-181.html1396/09/13چهارمین جشن تقدیر از برند های برتر مراکز تجاری1396/08/13http://www.ebcl.ir/fa-news-180.html1396/08/13دیوار برند در ایران کج بالا رفته است1396/08/10http://www.ebcl.ir/fa-news-179.html1396/08/10گفتگوی دکتر عظیم فضلی پور با ماهنامه تجارت طلایی در مورد ضرورت عضویت ایران در WTO1396/07/18http://www.ebcl.ir/fa-news-178.html1396/07/18برنامه سخنرانی دکتر عظیم فضلی پور در KIshinvex 20171396/07/12http://www.ebcl.ir/fa-news-177.html1396/07/12انتخاب شایسته ی دکتر عظیم فضلی پور، پدر علم برندینگ ایران و مدیرمسئول انتشارات متخصصان بدون مرز1396/07/01http://www.ebcl.ir/fa-news-176.html1396/07/01گفتگوی ویژه با دکتر عظیم فضلی پور: برند در فضای تجارت جهانی (ویدئو)1396/06/08http://www.ebcl.ir/fa-news-175.html1396/06/08