مستند به وقت جام-قسمت سوم عربستان؛ فوتبال با بن سلمان

سومین قسمت از مجموعه مستند «به وقت جام» 97/4/5 ساعت 20:50 از شبکه سه سیما نگاهی متفاوت به کشورهای حاضر در جام جهانی 2018
 قسمت سوم: «عربستان؛ فوتبال با بن سلمان» با حضور دکتر عظیم فضلی پور رئیس شورای علمی سازمان علائم تجاری.
در این قسمت عظیم فضلی پور به موضوعاتی از جمله: ارزش برند ملی عربستان، جایگاه کشور عربستان در دنیا و علت اختلاف طبقاتی در این کشور می پردازد. 


۱۳۹۷/۰۴/۰۹
www.ebcl.ir
نماینده شرکت EBCL