مستند به وقت جام-قسمت دوم کشور کره جنوبی؛ جنگجویان آرام

دومین قسمت از مجموعه مستند «به وقت جام» 97/4/1 ساعت 15 از شبکه سه سیما نگاهی متفاوت به کشورهای حاضر در جام جهانی 2018
 قسمت دوم: «کره جنوبی؛ جنگجویان آرام» با حضور دکتر عظیم فضلی پور رئیس شورای علمی سازمان علائم تجاری در این قسمت عظیم فضلی پور به موضوعاتی از جمله: علت توسعه کره جنوبی، حمایت از مردم کره جنوبی از تولیدات داخلی، صرفه جویی کشور و مردم در زمان توسعه کره جنوبی می پردازد.

۱۳۹۷/۰۴/۰۲
www.ebcl.ir
نماینده شرکت EBCL