برنامه سخنرانی دکتر عظیم فضلی پور در KIshinvex 2017

به گزارش روابط عمومی دفتر نمایندگی برنامه شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا EBC*L ،{یازدهم آبان ماه نود و شش سخنرانی دکتر عظیم فضلی پور در مراسم Kishinvex 2017 با حضور مدیران و صاحبان کسب و کار و برندها  در محل جزیره کیش برگزار می شود.


بر اساس این گزارش وی در این سخنرانی به جهانی شدن  کسب و کارها و تجارت در حوزه ی بین الملل می پردازد.

به گزارش روابط عمومی دفتر نمایندگی برنامه شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا EBC*L ،{یازدهم آبان ماه نود و شش سخنرانی دکتر عظیم فضلی پور در مراسم Kishinvex 2017 با حضور مدیران و صاحبان کسب و کار و برندها  در محل جزیره کیش برگزار می شود.
بر اساس این گزارش وی در این سخنرانی به جهانی شدن  کسب و کارها و تجارت در حوزه ی بین الملل می پردازد.
               ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
www.ebcl.ir
نماینده شرکت EBCL