گفتگوی ویژه با دکتر عظیم فضلی پور: برند در فضای تجارت جهانی (ویدئو)

گفتگو با دکتر عظیم فضلی پور عضو شورای علمی سازمان جهانی علائم تجاری برند در فضای تجارت جهانی در این گفتگو به مسائل زیر پرداخته شده است:
 برند ملی،برندسازی در فضای تحریم و برجام،معاهده لیسبون، جایزه شایستگی مدیریت اتحادیه اروپاEBC*L، ارزش گذاری برند، کپی رایت، اشتغال، اقتصاد مقاومتی، تجارت منصفانه و تبریز ۲۰۱۸ پرداخته شده است.
               
۱۳۹۶/۰۶/۰۸
www.ebcl.ir
نماینده شرکت EBCL