بازتاب اعطای جایزه EBC*L به زنان کارآفرین ایرانی در اروپا

بازتاب  اعطای جایزه EBC*L به زنان کارآفرین ایرانی در اروپا

در پی اهمیت برگزاری نخستین جایزه EBC*L به زنان کارآفرین ایرانی در اروپا دفتر مرکزی به درج این خبر پرداخته است.

این برنامه در 13 آبان به میزبانی کشور فرانسه در شهر پاریس برگزار شد.


لینک اصلی خبر:

http://www.ebcl-international.eu/news


              ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
www.ebcl.ir
نماینده شرکت EBCL