انعکاس خبر دومین جایزه شرکت شایسته EBC*L و شهرت برند سوئیس در فضای وب سایت مرکزی اتحادیه اروپا


در پی اهمیت دومین جایزه شرکت شایسته از نظراتحادیه اروپا و شهرت برند سوئیس وب سایت مرکزی EBC*L به درج خبر این برنامه پرداخته است و از این برنامه به عنوان  EBC*L Iran holds a big congress in Vienna یاد کرده است.


لازم به ذکر است این مراسم در روز یازدهم آذر به میزبانی کشور اتریش - وین و در کاخ  سلطنتی شونبرون برگزار میشود.برای دریافت اطلاعات و شرایط شرکت در این مراسم با دفتر نمایندگی EBC*L در ایران تماس بگیرید.

info@ebcl.ir
ebcl.ir@gmail.com

              


۱۳۹۵/۰۷/۲۴
www.ebcl.ir
نماینده شرکت EBCL