اعطای جایزه اتحادیه اروپا به زنان کارآفرین ایرانیاین صفحه به روز رسانی می‌شود.


برای نخستین بار در ایران
اعطای جایزه اتحادیه اروپا به زنان کارآفرین ایرانی
13 آبان ماه - پاریس
برای دریافت اطلاعات و شرایط شرکت در این مراسم با دفتر نمایندگی EBC*L در ایران تماس بگیرید.

تلفن 22000449-021

براي برقراري ارتباط با ما، پیام خود را به info@ebcl.ir یا ebcl.ir@gmail.com
 ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه هاي شما پاسخ خواهيم داد.👇 مجوز برگزاری مراسم جایزه زنان کارآفرین به دفتر ایران👇👇انعکاس نشست خبری جایزه زنان کارآفرین اتحادیه اروپا به بانوان ایراندر خبرگزاریهای مختلف👇


             

۱۳۹۵/۰۴/۰۵
www.ebcl.ir
نماینده شرکت EBCL