پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
اینجا هستیدSkip Navigation Links : صفحه نخست : گفتگو با دکتر فضلی پور در برنامه دست به دست از شبکه تهران (بخش اول)
گفتگو با دکتر فضلی پور در برنامه دست به دست از شبکه تهران (بخش اول) گفتگو با دکتر فضلی پور در برنامه دست به دست از شبکه تهران (بخش اول)

در این گفتگو دکتر فضلی پور به فرصت های از دست رفته ایران از جمله کشاورزی، منابع طبیعی و گردشگری پرداخت.

تاریخ پخش: 27 آذر ماه 96Share
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
نظرات: