پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
اینجا هستیدSkip Navigation Links : صفحه نخست : تکذیب حضور در اجلاس سراسری و ملی یکصد برند برتر و ارزش آفرین
تکذیب حضور در اجلاس سراسری و ملی یکصد برند برتر و ارزش آفرین تکذیب حضور در اجلاس سراسری و ملی یکصد برند برتر و ارزش آفرین

احتراما به استحضار می رسانم "اجلاس سراسری و ملی یکصد برند برتر و ارزش آفرین" که قرار است در روز 23 اسفندماه در مرکز همایش های صداوسیما جمهوری اسلامی ایران برگزار شودفاقد وجاهت قانونی است.

این اجلاس که به گفته دبیرخانه آن توسط کمیته ارزیابی و استاندارد سازی برند برگزار خواهد شد، به دروغ از این عنوان قانونی استفاده کرده است.

اینجانب به عنوان رئیس کمیته فنی متناظر TC/289 ارزیابی برند این ادعا را تکذیب می کنم و اعلام می کنم برگزارکنندگان تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

کمیته ملی ارزشیابی و ارزیابی برند عنوانی است که برگزارکنندگان "اجلاس سراسری و ملی یکصد برند برتر و ارزش آفرین" به دروغ از آن بهره جسته اند. 
               
Share
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
نظرات: