چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
اینجا هستیدSkip Navigation Links : صفحه نخست : مصاحبه زنده دکتر عظیم فضلی پور با رادیو ایران
مصاحبه زنده دکتر عظیم فضلی پور با رادیو ایران مصاحبه زنده دکتر عظیم فضلی پور با رادیو ایران
دغدغه های دکتر فضلی پور نسبت به ثبت میراث ناملموس ایران به نام کشورهای دیگردر گفتگو با رادیو ایران


Share
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
نظرات: