چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
اینجا هستیدSkip Navigation Links : صفحه نخست : EBC*L : آزمون هاي ملي EBC*L : آزمون های سال 95

  آزمون های ملی بهار 1395

ردیف

زمان و تاریخ آزمون

سطوح

1

پنجشنبه   95/1/26

A & B

2

پنجشنبه  95/2/30

A & B

3

پنجشنبه  95/3/27

A & B  آزمون های ملی تابستان 1395

ردیف

زمان و تاریخ آزمون

سطوح

1

پنجشنبه   95/4/24

A & B

2

پنجشنبه  95/5/28

A & B

3

پنجشنبه  95/6/25

A & B 

آزمون‌های ملی پاییز 1395

ردیف

زمان و تاریخ آزمون

سطوح

1

پنجشنبه 95/7/29

A & B

2

پنجشنبه 95/8/27

A & B

3

پنجشنبه 95/9/25

A & B  آزمون های ملی زمستان 1395

ردیف

زمان و تاریخ آزمون

سطوح

1

پنجشنبه   95/10/30

A & B

2

پنجشنبه  95/12/19

A & B